Hakkımızda

Smileest mesleki ortaklık sayesinde yolları kesişen Dr. Ayşegül Girgin ve Dr. İsmail Metin Hoşer tarafından kuruldu. Doğal güzelliği uzman dokunuşu ile ortaya çıkarma vizyonunu benimseyen Smileest #gülerekgüzelleşin sloganıyla da önceliğini “mutlu hasta” olarak belirledi.

2018 yılında  Smileest kurucu ortakları Dr. Ayşegül Girgin ve Dr. İsmail Metin Hoşer, öğrenme ve gelişime adadığı ömrü ile örnek aldıkları Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.” sözleri ışığında Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabıyayınladı. Kitap botoks alanında Türk hekimleri tarafından Türkçe kaleme alınmasıyla bir ilke imza attı ve hala tek olma özelliğini korumaktadır.

Smileest markası hem ulusal hem de uluslararası alanda yeniliklere öncü bir kuruluş olmayı ise misyonu haline getirdi. Kurucu ortakları Dr. Ayşegül Girgin ve Dr. İsmail Metin Hoşer uluslararası platformlarda birçok eğitim programına katılarak bu misyonu hayata geçirmeye devam ediyor.

Ayşegül Girgin

Dr. Ayşegül GİRGİN

1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ayşegül Girgin, 1994 yılında “Yenidoğan bebeklerin emzirilme alışkanlıkları” konulu çalışmasıyla Nusret Fişek Hizmet Ödülü aldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis hekimi olarak çalıştıktan sonra 1997 yılında lazer epilasyon, lazer tedavisi ve medikal estetik üzerine çalışmalara başladı. Bu dönemde Cynosure ve Asclepion firmaları ile lazer tedavileri ve teknolojileri hakkında eğitimler verdi.

2005 yılında Dr. Girgin kendi kliniğini kurdu (KlinikA Polikliniği). 2018 yılında Dr. İsmail Hoşer ile birlikte SMİLEEST Kliniğini kurarak mesleki kariyerlerini birlikte sürdürmeğe başladılar.

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine inan Dr.Ayşegül Girgin, o tarihten bu yana Fransız Mezoterapi Derneği (Fransa), Uluslararası Estetik ve Mezoterapi Topluluğu (ISAM), Estetik Mezoterapi Eğitimleri (Fransa), Avrupa Mezoterapi Derneği , Association Medecine ve Mesotherapie Esthetique (AMME), AGORA Società Scientifica Italiana di Medicina ve Indirizzo Estetico Tıbbi Estetik Okulu (İtalya) eğitimlerine katıldı. Medikal Estetik, Mezoterapi ve Ozon Terapisi ile ilgili TC Sağlık Bakanlığı sertifikaları bulunmaktadır. 2018 yılında italya’da “Università degli Studi di Camerino” Easthetic Medicine Masterını tamamladı. Halen Trakya Üniversitesi tıp fakültesi anatomi ABD’da doktara yapmaktadır.

2016 yılında Türkiye’de ilk kez yapılan, MESTDER ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile düzenlen Medikal Estetik Yüz Kadavra Çalıştayları’nda master eğitmenlerden biri olarak görev aldı. Şu anda Metsacademy bünyesinde Trakya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi’nde Fullface estetik kadavra çalıştaylarında eğitmen olarak görev almaktadır. APTOS uluslararası eğitmenidir.

Dr. Girgin kendini eğitmeye devam etmekle kalmaz aynı zamanda deneyim ve bilgisini meslektaşlarıyla paylaşmayı da sever. Şu anda Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER)’nin ve Estetik Tıp Derneği’nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak çalışmaktadır. Fransız Mezoterapi Birliği üyesi ve Türk Antiaging Derneği üyesidir. MESTDER Yüz ve Vücut Mühendisliği Atölyesi, MESTDER Ulusal Kongresi, MESTDER iple askılama Atölyesi, 21. Dünya Estetik Tıp Kongresi (WCAM) 2017 dahil olmak üzere çeşitli bilimsel toplantılar için sekreterlik ve organizasyon komitesi üyesi olarak görev yaptı.

Ayrıca;

“Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları” kitabı yazarlarından biridir.

“Estetik Tıpta Dermal Dolgular” kitabı ve

Dr. Jack Le Coz’un “Ağrı ve Estetikte Mezoterapinin Yeri” kitabının çeviri editörlerinden biridir.

Dr. Girgin Türkçe, İngilizce ve İtalyanca konuşuyor (orta). Yoğun programının izin verdiği zamanlarda resim yapmayı ve seyahat etmeyi sever.

Dr. Aysegul Girgin graduated from Faculty of Medicine at Ege University in 1992. Her work on breastfeeding of newborn babies received the Nusret Fisek Service award in 1994. Following her residential training as an ER MD at Haydarpasa
Numune Training and Research Hospital, she started working on laser epilation, laser treatment and medical aesthetics in 2002. During that time, with Cynosure and Asclepion she trained other professionals as an instructor. In 2005, Dr. Girgin founded her own practice (KlinikA). In 2018, together with İsmail Metin Hoşer, they established the SMILEEST clinic and started their professional career together.

A true believer in life-long learning, since then she has invested in expanding her training and acquired certificates from prestigious institutions across Europe, including French Mesotheraphy Association (France), International Society of Aesthetics & Mesotherapy (ISAM), Aestetic Mesotherapy Trainings (France),
Association Medecine et Mesotherapie Esthetique (AMME), Mesotherapy Training (France), and AGORA Società Scientifica Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico Medical Aesthetics School (Italy).

She also holds certificates from the Turkish Ministry of Health on Mesotherapy, Medical Aesthetics Applications, and Ozone Therapy. 

In cooperation with MESTDER and Trakya University School of Medicine, she organized Medical Aesthetic Facial Cadaver Workshop on 2016. This workshop was the first of its kind in Turkey. Since then, as one of the instructors of APTOS, at the Metsacademy, Trakya University, she has led workshops on fullface aesthetic cadaver at Hacettepe University and Koc University.

In 2018, Dr Girgin received her Master’s Degree in Aesthetic Medicine at Università degli Studi di Camerino in Italy. She is currently working on her Ph.D. degree at the Department of Anatomy, Faculty of Medicine Trakya University.

She co-authored the book Aesthetic Botulinum Toxin Applications, participated in translation of Mesotherapy in Pain and Aesthetics by Dr. Jack Le Coz and Dermal Fillers in Aesthetic Medicine. She recently published her work titled “The effectiveness of PLLA/PCL Aptos Thread on Skin Quality” in the journal Aesthetic Medicine.

Dr. Girgin not only continues to educate herself, but also gives back to her professional community. She is the founding board member of the Turkish Medical Aesthetics Association (MESTDER) and a member of the French Mesotherapy Association and the Turkish AntiAging Association. Dr. Girgin also served as secretary or organization committee member for various scientific meetings, including Face and Body Engineering Workshop, National Conferences, Facelifting and Thread Lifting Workshop,
21 st World Congress of Aesthetic Medicine (WCAM) 2017.

Dr. Girgin speaks Turkish, English and Italian (intermediate). Whenever her busy schedule permits, she likes to paint and travel.

La dott.ssa Aysegul Girgin si è laureata presso la Facoltà di Medicina presso l’Università di Ege nel 1992. Il suo lavoro sull’allattamento al seno dei neonati ha ricevuto il premio Nusret Fisek Service nel 1994. Dopo la sua formazione residenziale come MD ER presso l’Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, ha iniziato a lavorare sull’epilazione laser, il trattamento laser e l’estetica medica nel 2002. Durante quel periodo, con Cynosure e Asclepion ha formato altri professionisti come istruttore. Nel 2005, la dott.ssa Girgin ha fondato la sua pratica. Lavora con il suo collega Dr. İsmail Metin Hoşer dal 2018 nel loro klinic Smileest.

Un vero sostenitore dell’apprendimento permanente, da allora ha investito nell’ampliamento della sua formazione e ha acquisito certificati da prestigiose istituzioni in tutta Europa, tra cui l’Associazione francese di mesoterapia (Francia), la Società internazionale di estetica e mesoterapia (ISAM), i corsi di mesoterapia estetica (Francia ), Association Medecine et Mesotherapie Esthetique (AMME), Mesoterapia Training (Francia), e AGORA Società Scientifica Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico Medical Aesthetics School (Italia).

Possiede inoltre certificati del Ministero della Salute turco per mesoterapia, applicazioni di estetica medica e terapia con ozono.

In collaborazione con MESTDER e Trakya University School of Medicine, nel 2016 ha organizzato un seminario sul cadavere medico estetico medico. Questo seminario è stato il primo del suo genere in Turchia. Da allora, come uno degli istruttori di APTOS, presso la Metsacademy, Trakya University, ha condotto seminari sul cadavere estetico fullface presso l’Università di Hacettepe e l’Università di Koc.

Nel 2018, la Dott.ssa Girgin ha conseguito il Master in Medicina Estetica presso l’Università degli Studi di Camerino in Italia. Attualmente sta lavorando al suo dottorato di ricerca. laurea presso il Dipartimento di Anatomia, Facoltà di Medicina dell’Università di Trakya.

È autrice del libro Aesthetic Botulinum Toxin Applications, ha partecipato alla traduzione di Mesoterapia in Dolore ed Estetica del Dr. Jack Le Coz e.

Filler Dermici in Medicina Estetica. Ha recentemente pubblicato il suo lavoro intitolato "L'efficacia di Aptos Thread PLLA / PCL sulla qualità della pelle" nella rivista Aesthetic Medicine La dottoressa Girgin non solo continua a educare se stessa, ma restituisce anche alla sua comunità professionale. È membro del consiglio di fondazione della Turkish Medical Aesthetics Association (MESTDER) e membro della French Mesotherapy Association e della Turkish AntiAging Association. Il Dott. Girgin è stato anche segretario o membro del comitato organizzativo per vari incontri scientifici, tra cui Workshop di ingegneria del viso e del corpo, Conferenze nazionali, Workshop di lifting e discussione, 21 ° Congresso mondiale di medicina estetica (WCAM) 2017.

Dr. Girgin parla turco, inglese e italiano (intermedio). Ogni volta che il suo intenso programma lo consente, le piace dipingere e viaggiare.

İsmail Metin Hoşer

Dr. İsmail Metin HOŞER

2005 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan İsmail Metin Hoşer meslek hayatına Özel Mersin Cerrahi Tıp Merkezi Acil Staff Hekimi olarak başladı (2005-2006), ardından sırasıyla Medline Ambulans ve Alarm Merkezi (2006-2008), Medline Motorsiklet Ambulans Doktoru (2006-2008), Medline Hava (Uçak ve Helikopter) Ambulans Doktoru (2006-2008) ve Medline Alarm Merkezi Müdürlüğünde (2006-2008) çalıştı. Meslek hayatına Botaş International Limited Medikal Alt Yüklenici Koordinatörü ve Staff Hekimi (2008-2009) ve Botaş International Limited Medikal Koordinatörü (2009-2016) olarak devam eden Hoşer , 2016 yılında Özel Mersin Smileest Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezini kurdu ve 2018 yılına kadar Medikal Estetik Doktoru olarak çalıştı.

2018 yılında Dr. Ayşegül Girgin ile beraber SMILEEST kliniğini kurarak birlikte Medikal estetik alanında hizmet vermeye başladılar.

2015 yılında Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisansnı tamamlayan İsmail Metin Hoşer, 2020 yılında italya’da “Università degli Studi di Camerino” Easthetic Medicine Masterine başladı.

İsmail Metin Hoşerin. İlkyardım Eğitmenliği (2013), Temel Yaşam Desteği ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği (2008), Travma ve Resüsitasyon (2008), T.C. Sağlık Bakanlığı İşyeri Hekimliği (2010), Türk Tabipler Birliği İşyeri Hekimliği (2008), Eğitici Eğitmenliği (2012), T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi (2010), İstanbul Medipol Üniversitesi Kupaterapi Uygulama (2017), İstanbul Medipol Üniversitesi Ozon Uygulama (2017), İstanbul Medipol Üniversitesi Mezoterapi Uygulama (2017) sertifikaları bulunmaktadır.

Mesleki alanda kendini geliştirmeyi, öğrenmeyi seven Hoşer bilginin paylaştıkça kıymetlendiğine inanır. Halen Metsacademy Fullface Estetik Kadavra ve Handson Eğitmeni, Aptos Uluslararası Eğitmeni ve Dysport Türkiye Eğitmeni olarak çalışmaktadır.

İsmail Metin Hoşer, Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı (Kongre Yayınevi)’nın yazarıdır.

Türkçe, İngilizce ve Almanca (orta) konuşabilen İsmail Metin Hoşer, Boş zamanlarında ekstrem sporlar yapmayı ve yelken yapmayı sever.

İsmail Metin Hoşer, who graduated from Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty in 2005, started his career as an Emergency Personnel Physician of Private Mersin Surgical Medical Center (2005-2006), then respectively Medline Ambulance and Alarm Center (2006-2008), Medline Motorcycle Ambulance Doctor (2006). -2008), Medline Air (Airplane and Helicopter) Ambulance
Doctor (2006-2008) and Medline Alarm Center Management (2006-2008). Continuing his career as Botaş International Limited Medical Subcontractor Coordinator and Personnel Physician (2008-2009) and Botaş International Limited Medical Coordinator (2009-2016), Hoşer founded Private Mersin Smileest Wellness and Beauty Center in 2016 and worked as a 2018 doctor. In 2018, Dr. Together with Ayşegül Girgin, they established the SMILEEST clinic and started to expand the service in the field of medical aesthetics.

İsmail Metin Hoşer, who completed Atatürk University Occupational Health and Safety Associate Degree in 2015. In 2020, he started the “Università degli Studi di Camerino” Easthetic Medicine Master in Italy.

İsmail Metin Hoşer has, First Aid Trainer (2013), Basic Life Support and Advanced Cardiac Life Support (2008), Trauma and Resuscitation (2008), T.C. Ministry of Health Workplace Medicine (2010), Turkish Medical Association Workplace Doctor (2008), Trainer Trainer (2012), T.C. He has certificates of the Ministry of Health Family Medicine 1st Stage Compliance Training (2010), Istanbul Medipol University Cupatherapy Application (2017), Istanbul Medipol University Ozone Application (2017), Istanbul
Medipol University Mesotherapy Application (2017) certificates.

Hoşer, who loves to improve and learn in the professional field, believes that knowledge is valued when shared. Presently Metsacademy Fullface Aesthetic cadavers and Handson Trainer, Aptos International Educators and Trainers working as Dysport Turkey.

İsmail Metin Hoşer is the author of the Aesthetic Botulinum Toxin Applications Handbook (Kongre Publishing House).

İsmail Metin Hoşer, who can speak Turkish, English and German (medium), likes to do extreme sports and sailing in his spare time.

İsmail Metin Hoşer, che si è laureato presso la Facoltà di Medicina dell’Università Cerrahpaşa di Istanbul nel 2005, ha iniziato la sua carriera come medico del personale di emergenza del Centro medico chirurgico privato Mersin (2005-2006), poi rispettivamente Medline Ambulance and Alarm Center (2006-2008), Medline Motorcycle Ambulance Doctor (2006 -2008), Medline Air (Airplane and Helicopter) Ambulance Doctor (2006-2008) e Medline Alarm Center Management (2006-2008). Continuando la sua carriera come coordinatore del subappaltatore medico di Botaş International Limited e medico del personale (2008-2009) e coordinatore medico di Botaş International Limited (2009-2016), Hoşer ha fondato il Private Mersin Smileest Wellness and Beauty Center nel 2016 e ha lavorato come medico nel 2018. Nel 2018, il Dr. Insieme ad Ayşegül Girgin, hanno fondato la clinica SMILEEST e hanno iniziato ad espandere il servizio nel campo dell’estetica medica.

İsmail Metin Hoşer, che ha conseguito la laurea in salute e sicurezza sul lavoro dell’Università Atatürk nel 2015. Nel 2020 ha avviato in Italia il Master in Medicina Estetica dell'Università degli Studi di Camerino.

İsmail Metin Hoşer ha, First Aid Trainer (2013), Basic Life Support e Advanced Cardiac Life Support (2008), Trauma and Resuscitation (2008), T.C. Ministero della salute sul posto di lavoro (2010), medico sul posto di lavoro dell’Associazione medica turca (2008), Trainer Trainer (2012), T.C. Ha certificati del Ministero della Salute Medicina di Famiglia 1st Stage Compliance Training (2010), Istanbul Medipol University Cupatherapy Application (2017), Istanbul Medipol University Ozone Application (2017), Istanbul Medipol University Mesotherapy Application (2017) sertificates.

Hoşer, che ama migliorare e imparare in campo professionale, crede che la conoscenza sia apprezzata quando condivisa. Attualmente Metsacademy Fullface Aesthetic cadaveri e Handson Trainer, Aptos International Educators e Trainer che lavorano come Dysport Turkey.

İsmail Metin Hoşer è l’autore del Manuale sulle applicazioni della tossina botulinica estetica (Kongre Publishing House).

İsmail Metin Hoşer, che parla turco, inglese e tedesco (medio), ama praticare sport estremi e vela nel tempo libero.

Sosyal medyada paylaşın

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

#gülerekgüzelleşin

Formu doldurun, hemen sizi arayalım güzelliğe bir adım daha yaklaşın!
Smileest Kliniği tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.
Aydınlatma Metni doğrultusunda, Dr. Ayşegül Girgin ve Dr. İsmail Metin Hoşer’in yetkilisi bulunduğu “Smileest Kliniği” tarafından form ile birlikte iletmiş olduğum iletişim bilgilerimle sınırlı olarak reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesini ve hizmet alınan tedarikçilerle paylaşılmasını;